Returrätt
Återköp
Vimishop.se tillämpar den svenska konsumentköplagen, SFS 1990:932, och den svenska distansavtalslagen, SFS 2000:274. Detta innebär bland annat följande:
   
Du har en ångerrätt
Du har som kund alltid ångerrätt enligt distansavtalslagen. Den lagstadgade ångerfristen är 14 dagar efter att du mottagit varan. Ångerrätten gäller dock p.g.a. hälsoskäl endast om förseglingen eller plomberingen på förpackningen inte brutits vid retur av livsmedel och kosttillskott. Vimishop.se återköper levererade varor som återsänds inom 14 dagar. Ange följande i fritextfältet i formuläret nedan:
   • Ditt kundnummer
   • Beställningsnummer för den aktuella beställningen
   • Varans eller varornas namn
   • Varans eller varornas artikelnummer
   • Antal av varje vara
   • Det pris du har betalt för varje vara samt slutsumman
   
Reklamation

Om du vill reklamera en felaktig vara levererad av Vimishop.se bör du först meddela oss din orsak till reklamationen via nedanstående formulär. Skicka inga varor till oss förrän vi har hört av oss.
 För att kunna reklamera en vara gäller följande:
   • Varan måste vara behäftad med ett fabrikationsfel
   • Reklamationsrätten gäller i upp till två år
   
Använd Retursedeln endast för felaktiga varor, för andra ärenden se Återköp ovanför eller Allmänna köpevillkor »
   
Vår förhoppning är att alltid leverera en perfekt fungerande vara till dig, men ibland händer fabriksfel eller att en vara skadas under transporten. Är fallet att du öppnar din vara och märker att den är defekt har du självfallet rätten att byta ut denna mot en ny, fungerande vara. Kontakta oss här på Kontaktsidan och beskriv ditt problem. Beslutas det att er vara skall reklameras kan du skicka in den på samma sätt som vid en retur, med hjälp av nedanstående retursedel.
   
Retursedel
Retursedeln för 
utskrift: Retursedel (PDF-format).

   
Bifoga retursedeln och skicka din vara till:
     Ericssons Preventive Medical Group AB
     Hallav. 41, 28146 Tormestorp, Sverige.
  
Vi återkopplar med er när vi mottagit er vara.